Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Adamce Vám nabízí
rychlé a cenově dostupné řešení Vašich problémů ...

Profesionalita

Naším cílem je Vaše spokojenost. Budeme Vás srozumitelně informovat o všech krocích a Vy budete mít jistotu, že nepodnikáme nic, co by nebylo třeba.

Efektivní myšlení

Říká se, že méně je více. Vždy se proto snažíme najít to nejsnažší a tudíž většinou i nejrychlejší řešení Vašeho případu.

Osobní přístup

Každá kauza, stejně jako klient, je naprosto jedinečná. Už proto, se věnujeme se každému zcela individuálně. Jen tak je možné docílit oboustranné spokojenosti.

Poskytované právní služby (nabídka právních služeb)

Hlavním posláním advokacie je poskytování právních služeb ve všech věcech. Nicméně současná právní džungle nás nutí ke specializaci.
Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na tyto oblasti práva:

občanské právo

 • zastupování před soudy a jinými orgány
 • správa pohledávek až do fáze exekuce
 • nemovitosti (převody a další věcná práva – věcná břemena, právo stavby)
 • sepis ostatních smluv
 • dědictví
 • úschovy peněz a listin

obchodní právo

 • správa pohledávek, a to včetně mezinárodního obchodu
 • zastupování před soudy a jinými orgány
 • sepisování obchodních smluv, příprava obchodních podmínek
 • zakládání obchodních společností

pracovní právo

 • zastupování zájmů zaměstnanců i zaměstnavatelů

insolvence

 • příprava insolvenčních návrhů pro věřitele i dlužníky
 • sepis návrhů na povolení oddlužení – osobní bankroty
 • sepis přihlášek pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení

rodinné právo

 • rozvody
 • svěření dítěte do výchovy
 • výživné
 • vypořádání společného jmění

trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených jako zmocněnec + vymáhání náhrady škody

Mgr. Jiří Adamec mne v minulosti zastupoval již několikrát a pokaždé jsem s ním byl naprosto spokojen. Jeho práce je vždy velmi efektivní, což se ve výsledku pozitivně projevuje i na celkové ceně za jeho služby.

Já i má rodina, jsme dlouholetými klitenty advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Adamce a byli jsme s jeho prací doposud vždy naprosto spokojeni. Pokud hledáte kvalitního právního zástupce, můžeme jej vřele doporučit.