Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Adamce Vám nabízí
rychlé a cenově dostupné řešení Vašich problémů ...

Profesionalita

Naším cílem je Vaše spokojenost. Budeme Vás srozumitelně informovat o všech krocích a Vy budete mít jistotu, že nepodnikáme nic, co by nebylo třeba.

Efektivní myšlení

Říká se, že méně je více. Vždy se proto snažíme najít to nejsnažší a tudíž většinou i nejrychlejší řešení Vašeho případu.

Osobní přístup

Každá kauza, stejně jako klient, je naprosto jedinečná. Už proto, se věnujeme se každému zcela individuálně. Jen tak je možné docílit oboustranné spokojenosti.

Vítejte na webu Mgr. Jiřího Adamce, samostatného advokáta zapsaného do seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 15251.

Administrativní sídlo advokátní kanceláře se nachází ve Veselí nad Moravou, kde dlouhodobě funguje spolupráce se zavedenou advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Adamce, advokáta se sídlem Kollárova 1660, Veselí nad Moravou. Právní služby poskytujeme dále v pobočce advokátní kanceláře v Brně, Třída Kapitána Jaroše 1946/35.

Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Adamce poskytuje právní služby v souladu se zákonem o advokacii ve všech právních věcech, nicméně zaměřujeme se zejména na oblast majetkových a rodinných vztahů a na trestněprávní problematiku.

Mgr. Jiří Adamec mne v minulosti zastupoval již několikrát a pokaždé jsem s ním byl naprosto spokojen. Jeho práce je vždy velmi efektivní, což se ve výsledku pozitivně projevuje i na celkové ceně za jeho služby.

Já i má rodina, jsme dlouholetými klitenty advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Adamce a byli jsme s jeho prací doposud vždy naprosto spokojeni. Pokud hledáte kvalitního právního zástupce, můžeme jej vřele doporučit.

Bližší informace

Po maturitní zkoušce na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici jsem v letech 2005-2010 studoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia jsem absolvoval bohatou praxi v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Adamce. Spolupráce dále pokračovala i po ukončení studia právnické fakulty, kdy jsem v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Adamce vykonával povinnou praxi advokátního koncipienta, přičemž školitel kladl důraz na samostatnost a osobní řešení zadaných úkolů. Praxi advokátní koncipienta jsem zakončil úspěšným složením advokátní zkoušky. Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou jsem byl zapsán jako samostatný advokát ke dni 1.1.2014.

Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Adamce úzce spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Adamce, advokáta se sídlem Kollárova 1660, Veselí nad Moravou, č. ev. ČAK 04013. Tato advokátní kancelář působí na trhu již od roku 1997 v návaznosti na předchozí činnost jejího zakladatele, JUDr. Jiřího Adamce, který od roku 1991 provozoval samostatnou kancelář komerčního právníka. „Díky této spolupráci jsme schopni Vám nabídnout optimální spojení dlouholetých zkušeností a moderního právního myšlení.“

Poskytované právní služby (nabídka právních služeb)

Hlavním posláním advokacie je poskytování právních služeb ve všech věcech. Nicméně současná právní džungle nás nutí ke specializaci.
Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na tyto oblasti práva:

občanské právo

 • zastupování před soudy a jinými orgány
 • správa pohledávek až do fáze exekuce
 • nemovitosti (převody a další věcná práva – věcná břemena, právo stavby)
 • sepis ostatních smluv
 • dědictví
 • úschovy peněz a listin

obchodní právo

 • správa pohledávek, a to včetně mezinárodního obchodu
 • zastupování před soudy a jinými orgány
 • sepisování obchodních smluv, příprava obchodních podmínek
 • zakládání obchodních společností

pracovní právo

 • zastupování zájmů zaměstnanců i zaměstnavatelů

insolvence

 • příprava insolvenčních návrhů pro věřitele i dlužníky
 • sepis návrhů na povolení oddlužení – osobní bankroty
 • sepis přihlášek pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení

rodinné právo

 • rozvody
 • svěření dítěte do výchovy
 • výživné
 • vypořádání společného jmění

trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených jako zmocněnec + vymáhání náhrady škody

Cena právních služeb

Dle zákona o advokacii a související vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů (advokátní tarif) může být odměna:

úkonová

částka odměny je stanovena za každý úkon právní služby, jako je sepis žaloby, účast na jednání soudu nebo sepis smlouvy

paušální

odměna je dána pevnou částkou bez ohledu na počet úkonů právní služby nebo jejich časovou náročnost

hodinová

odměna se odvíjí od časové náročnosti dohodnutých právních služeb

podílová

výše odměny je dána podílem na úspěšně vymoženém plnění

Ve všech těchto případech se jedná o odměnu smluvní – výše odměny je dána na základě dohody mezi Vámi a naší advokátní kanceláří. Při návrhu ceny vždy zohledňujeme složitost věci a předpokládaný rozsah poskytovaných právních služeb a současně i majetkovou hodnotu věci, o kterou se jedná.

Pokud z nějakého důvodu nebude smluvní dohodnuta, platí odměna mimosmluvní dle advokátního tarifu, dostupného na oficiálních stránkách České advokátní komory.

Moc si Vážíme každého klienta a jelikož je pro nás osobní přístup jednou z hlavních priorit, vždy preferujeme osobní setkání. Zde najdete veškeré informace potřebné k tomu, abyste nás mohli kontaktovat a domluvit si s námi osobní schůzku. Budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Advokátní kancelář ve Veselí nad Moravou

Adresa: Za Poštou 112, 698 01 Veselí nad Moravou
Mobil: (+420) 606 512 394
E-mail: info@advokat-adamec.cz

V případě, že je pro Vás Veselí nad Moravou příliš daleko, dejte nám vědět. Pokud máte o naše služby opravdu zájem, bude naší snahou vyjít Vám vstříc a najít třeba nějaké Vám bližší místo našeho setkání.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.