Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Adamce Vám nabízí
rychlé a cenově dostupné řešení Vašich problémů ...

Profesionalita

Naším cílem je Vaše spokojenost. Budeme Vás srozumitelně informovat o všech krocích a Vy budete mít jistotu, že nepodnikáme nic, co by nebylo třeba.

Efektivní myšlení

Říká se, že méně je více. Vždy se proto snažíme najít to nejsnažší a tudíž většinou i nejrychlejší řešení Vašeho případu.

Osobní přístup

Každá kauza, stejně jako klient, je naprosto jedinečná. Už proto, se věnujeme se každému zcela individuálně. Jen tak je možné docílit oboustranné spokojenosti.

Cena právních služeb

Dle zákona o advokacii a související vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů (advokátní tarif) může být odměna:

úkonová

částka odměny je stanovena za každý úkon právní služby, jako je sepis žaloby, účast na jednání soudu nebo sepis smlouvy

paušální

odměna je dána pevnou částkou bez ohledu na počet úkonů právní služby nebo jejich časovou náročnost

hodinová

odměna se odvíjí od časové náročnosti dohodnutých právních služeb

podílová

výše odměny je dána podílem na úspěšně vymoženém plnění

Ve všech těchto případech se jedná o odměnu smluvní – výše odměny je dána na základě dohody mezi Vámi a naší advokátní kanceláří. Při návrhu ceny vždy zohledňujeme složitost věci a předpokládaný rozsah poskytovaných právních služeb a současně i majetkovou hodnotu věci, o kterou se jedná.

Pokud z nějakého důvodu nebude smluvní dohodnuta, platí odměna mimosmluvní dle advokátního tarifu, dostupného na oficiálních stránkách České advokátní komory.

Mgr. Jiří Adamec mne v minulosti zastupoval již několikrát a pokaždé jsem s ním byl naprosto spokojen. Jeho práce je vždy velmi efektivní, což se ve výsledku pozitivně projevuje i na celkové ceně za jeho služby.

Já i má rodina, jsme dlouholetými klitenty advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Adamce a byli jsme s jeho prací doposud vždy naprosto spokojeni. Pokud hledáte kvalitního právního zástupce, můžeme jej vřele doporučit.